หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อพิธีไหว้ครูเลขศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม 2561
ขอเชิญศิษย์เลขศาสตร์ร่วมงาน 
พิธีไหว้ครูเลขศาสตร์ อ.ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์
สถานที่ : ออฟฟิตกรุงเทพ ถ.ประดิพัทธ์ 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น.

หมายเหตุ เตรียมพวงมาลัย 1 พวง , แต่งกายสุภาพ