หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อแจ้งวันหยุดทำงานออฟฟิตกรุงเทพ 24-25 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม 2561
ออฟฟิตกรุงเทพจะหยุดทำงาน วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
ดังนั้นรอบปลายเดือนสิงหาคม อาจารย์จะทำงานวันที่ 20-23 และ 26 สิงหาคม 2561