หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อแจ้งวันหยุดทำงานออฟฟิตกรุงเทพ 4-5 กันยายน 2560
4 กันยายน 2560
ออฟฟิตกรุงเทพจะหยุดทำงาน วันที่ 4-5 กันยายน 2560 
ดังนั้นรอบเดือนกันยายน อาจารย์จะทำงานวันที่ 6-10 และ 20-26 กันยายน 2560