หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อสัปดาห์ไหว้ครู วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
ขอเชิญศิษย์เลขศาสตร์ไหว้ครู ณ ออฟฟิตกรุงเทพฯ
ในสัปดาห์ไหว้ครูวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:00 น.

(สิ่งที่ต้องเตรียมมา : พวงมาลัย 2 พวง)