หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อพิธีไหว้ครูเลขศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม 2562
ขอเชิญศิษย์เลขศาสตร์ร่วมงาน 
พิธีไหว้ครูเลขศาสตร์ อ.ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์

สถานที่ : อาคารศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี 
สนามกีฬาภูติอนันต์ กองทัพเรือ บางนา 
(ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางนา 800 ม.)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 
08.30 น.    คณะศิษย์เลขศาสตร์พร้อมเพรียงกัน
                   ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี 
09.00 น.    พิธีไหว้ครู
11.00 น.     รับประทานอาหาร
13.00 น.     รวมกองทาน 
15.00 น.     เสร็จพิธี

หมายเหตุ 
1. เตรียมพวงมาลัย 2 พวง , แต่งกายสุภาพ (เสื้อขาว) , ไม่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนชื่อมา
2. ร่วมนำของรวมกองทาน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค ฯลฯ (นำไปบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี)
3. ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมพิธีไหว้ครู กรุณาแจ้งชื่อ จำนวนคน ที่ไลน์ ตาม คิวอาร์โค๊ด นี้

QRCode


แผนที่ สนามกีฬาภูติอนันต์