หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (8-18 กุมภาพันธ์ 2558)
8 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล