หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (10 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
10 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล