หน้าแรก | ปฏิทินกิจกรรม | รวมภาพกิจกรรม | เพลงเลขศาสตร์ | แผนที่/ติดต่อจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (11 - 19 มีนาคม 2556)
11 มีนาคม 2556
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล