จาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (11 - 19 มีนาคม 2556)

สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก