รวมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ปี 2550

พิธีไหว้ครู ปี 2550

สถานที่ : วัดภาษี เอกมัย กทม.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปี 2552

พิธีไหว้ครู ปี 2552

สถานที่ : วัดพระยาสุเรนทร์ กทม.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปี2553

พิธีไหว้ครู ปี2553

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กทม.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปี 2555

พิธีไหว้ครู ปี 2555

สถานที่ : หอประชุมบ้านมนังคศิลา

คลิกอ่านเพิ่มเติม

จาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (11 - 19 มีนาคม 2556)

จาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล (11 - 19 มีนาคม 2556)

สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

คลิกอ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปี 2556

พิธีไหว้ครู ปี 2556

สถานที่ : หอประชุมบ้านมนังคศิลา

คลิกอ่านเพิ่มเติม

LOAD MORE