เชื่อหรือไม่

ความทุกข์ อุปสรรค ความล้มเหลว ความไม่เป็นปกติสุข ผิดหวัง ลูกหลานไม่เชื่อฟัง หลงผิด คิดชั่ว สุขภาพไม่ดี หนี้สินท่วมท้น ปัญหาจิปาถะร้อยแปดพันเก้า ถ้าเป็นความเชื่อของศาสตร์นี้ ก็คงวิเคราะห์ได้เลยว่ามีผลมาจากชื่อ-สกุล ที่เป็นเหมือนบทชีวิตของเรา ต้องเล่นไปตามบทนั้น วิชาเลขศาสตร์ศาสตร์แห่งชีวิตจึงให้นิยามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ว่า ชื่อคือชีวิต หมายความว่า ถ้าคุณมีชื่อ-สกุลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาเลขศาสตร์ คุณก็เหมือนมีบทชีวิตที่ดี ที่จะนำพาให้คุณได้พบเจอ กับการดำเนินชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี คนที่ดี และยังทำให้พบกับความสำเร็จดั่งปรารถนา อย่างมั่นคง แต่ถ้าคุณมีชื่อ-สกุลที่ไม่ถูกต้องตามหลักของวิชานี้แล้ว จะทำให้ชีวิตต้องพบเจอ กับการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามปรารถนา มีแต่ความทุกข์ อุปสรรค และปัญหา ดั่งที่เขียนไว้ข้างต้นแล้ว จึงเปรียบเหมือนว่าได้บทชีวิตที่ไม่ดี

นอกจากชื่อ-สกุลแล้ว เรายังถูกซ้ำเติมให้ได้รับความทุกข์ หรือตอบสนองให้เราได้รับความสุข จากวิบากกรรมและผลบุญกุศลที่เราเป็นผู้กระทำอีกด้วย ถ้าคุณมีชื่อ-สกุลที่ไม่ถูกต้องตามหลักของวิชานี้ ชีวิตก็จะถูกกำหนดชักพา นำพา ให้พบเจอกับปัญหาต่างๆ ตามคำวิเคราะห์หรือพยากรณ์ของศาสตร์นี้ บวกรวมทับถมซ้ำเติมด้วยการกระทำในสิ่งที่ผิด เช่น ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น จึงก่อให้เกิดเป็นแรงอาฆาตพยาบาทติดตามไป เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่รอโอกาสเล่นงานเหยียบย่ำซ้ำเติม เมื่อดวงตก หรือตามรหัสที่เสียจากชื่อ-สกุล  แต่ถ้าคุณมีชื่อ-สกุลที่เป็นรหัสที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชา หรือได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม คุณก็จะได้รับการแก้ไขชื่อ-สกุลอย่างถูกต้อง และรับพลังบารมีจากอาจารย์ท่านนั้นด้วย ทำไมต้องใช้คำว่า "ถูกต้อง" เพราะวิชาเลขศาสตร์ถูกแพร่หลายออกไปในช่องทางของสื่อมากมาย มีการนำศาสตร์นี้ไปประกอบเป็นธุรกิจการค้าอย่างเต็มรูปแบบ บางคนอาจคิดว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนรู้ตามหลักตามขั้นตอนของวิชานี้เลย เปิดดูจากอินเตอร์เน็ต ซื้อหนังสือมาอ่านดูหรือศึกษาเองก็ได้  แล้วหารู้ไม่ว่า ตามอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ เขาให้ข้อมูลคุณไม่หมดหรอก แท้จริงแล้ววิชาเลขศาสตร์มีรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นอีก ฉะนั้น ถ้าคุณคิดจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลเอง ผู้เขียนเห็นว่า คุณอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ และอาจเป็นการเสียเวลาเปล่า และพอไม่เห็นผลก็มานั่งสงสัย  และถ้าไปเจอใคร ที่นำศาสตร์นี้ไปทำเป็นธุรกิจ แบบขาดจิตวิญญาณความเป็นครู เห็นแก่รายได้หรือผลกำไรทางธุรกิจ บอกได้เลยว่า ท่านจะไม่เกิดคุณค่าทางจิตใจ เพราะชื่อ-สกุลที่คุณได้ไป  มันถูกกลั่นกรองออกมาจากสมอง และสองมือ ของผู้ที่คิดแต่ผลกำไร เพียงอย่างเดียว นั่นเอง

อ. ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก