หนังสือ ''ชื่อคือชีวิต''

หนังสือ "ชื่อคือชีวิต" เล่มใหม่ มีจำหน่ายแล้ว

**  ราคาเล่มละ 500 บาท **

สั่งซื้อได้ที่ออฟฟิศ อาจารย์ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ เท่านั้น หรือโทร. 08-1955-4197

รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล

ในปัจจุบันนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เชื่อได้ว่าหลาย ๆ ท่านคงจะได้ยินได้ฟังกันมาอย่างมากมายเป็นกระแสนิยมกระแสหนึ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้ และในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ใช้โอกาสที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้คิดค้นวิชาตั้งชื่อขึ้นมาเป็นศาสตร์ใหม่ ๆ อีกมากมายหลากหลายวิชา จนสร้างความสับสนวุ่นวายต่อสังคม เกิดความขัดแย้งในตัวเองในแต่ละวิชา ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไขว้เขว ถามไถ่ถึงที่ไปที่มาของแต่ละวิชาแต่ละศาสตร์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร บางศาสตร์บางวิชาก็พอที่จะอธิบายได้ และอีกหลาย ๆ ศาสตร์ หลาย ๆ วิชาก็ไม่สามารถให้ความหมายหรืออธิบายให้เกิดความเข้าใจได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ถ้าปล่อยให้หลงไปตามกระแสจะส่งผลเสียหายให้กับสังคมในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียว ต่อเนื่องจากที่ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือ ชื่อคือชีวิตเล่ม๑ ออกไปเมื่อหลายปีก่อนนั้น ผู้เขียนได้เขียนรายละเอียดและการทำงานของอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลบวก-ลบให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่แสดงถึงการเป็นตัวตนของเรา และอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดที่ส่งผลต่อชีวิตของคนเราคือ ชื่อ-สกุล หลังจากที่หลาย ๆ คนได้ศึกษาและอ่านหนังสือชื่อคือชีวิตปกหลังหนังสือชีวิตกับตัวเลขนั้น วิชาเลขศาสตร์ได้เป็นที่รู้จักออกไปอย่างแพร่หลายของคนส่วนใหญ่มากมาย เนื่องจากมีความแม่นยำและสามารถแก้ไขได้ และมาถึงปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ก็เรียกร้องให้ผู้เขียนจัดทำหนังสือ ชื่อคือชีวิตเล่ม ๒ ขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาเบื้องต้นให้กับคนที่สนใจในวิชาเลขศาสตร์ เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของตัวเองและคนที่ตัวเองรักต่อไป เมื่อยุคสมัยก่อนนั้นการตั้งชื่อให้กับบุตรหลานก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก การตั้งชื่อในอดีตนั้น เท่าที่รู้มาคือการตั้งชื่อตามหลักภูมิทักษา โดยอาศัยวันลืมตาดูโลก (คนส่วนใหญ่เรียกวันเกิด) เป็นฐานในการตั้งชื่อ โดยเน้นที่เอาตัวอักษรเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้อักษรวรรค-เดช-ศรี-มนตรี-มูลละ-อุตสาหะ เป็นต้น และผนวกด้วยความหมายและคำแปลของชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้น ขอเพียงให้มีชื่อไว้เรียกขานกันก็พอ ในอดีตไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อเท่าไรนัก จึงมักไม่ค่อยใส่ใจในการตั้งชื่อ มีตัวอย่างให้เห็นคนในอดีตจะตั้งกันง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น ชื่อดำ-แดง-เสือ-สิงห์-ไก่-นก-แมว ส่วนสุภาพสตรีก็จะมีชื่อสั้น ๆ เช่น กุหลาบ-ราตรี-มะลิ-ชมพู่-องุ่น เป็นต้น ดังนั้น ชื่อในยุคก่อนโน้นจึงไม่ส่งผลบวกลบให้กับชีวิตอย่างชัดเจนนัก จึงทำให้ไม่มีใครใส่ใจและให้ความสำคัญกับชื่อและนามสกุลว่า "ชื่อนั้นสำคัญไฉน" กระแสการตั้งชื่อสกุลใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ กระแสที่โดนเด่นที่สุดคือวิชาตั้งชื่อตามหลัก วิชาเลขศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีเหตุมีผลสามารถวิเคราะห์และเก็บเป็นสถิติได้ รวมถึงสามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของศาสตร์ได้ ดังมีคำกล่าวเป็นธรรมวจนะเป็นภาษาบาลีว่า นามสพพอนธกวิ แปลเป็นภาษาไทยว่า ชื่อ-นามมีอำนาจครอบงำภาวะทั้งปวง ตัวผู้เขียนเองได้ศึกษาวิชาเลขศาสตร์เรื่องชื่ออย่างจริงจังตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา จากการได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์และตัวผู้เขียนเองได้ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์จริงจากลูกศิษย์ลูกหา จึงทำให้ผู้เขียนเชื่อมั่นและศรัทธาว่าแท้จริงแล้วชื่อกับนามสกุลของเรามีส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราควรจะต้องให้ความสนใจเป็นอันดับแรก จนผู้เขียนกลัวที่จะใช้คำพูดโดยไม่หวั่นวิตกเลยว่า "ชื่อคือชีวิต" ซึ่งเป็นคำพูดที่สวนทางกับคำพูดในอดีตอย่างสิ้นเชิงคือ "ชื่อนั้นสำคัญไฉน" ศาสตร์ที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้มาคือวิชาเลขศาสตร์ ที่ผ่านมาก็ได้ใช้วิชาและศาสตร์นี้ช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากจนทุกคนมีภาวะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และได้บอกกล่าวกันต่อ ๆ ไป วิชาเลขศาสตร์แห่งชีวิตเป็นศาสตร์ที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มดวงดาวนพเคราะห์เก้าดวงที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมาแปลงค่าเป็นดวงดาวหรือตัวเลข แล้วเอาดวงดาวหรือตัวเลขเข้าไปแฝงในตัวอักษรไทย รวมถึงสระ-วรรณยุกต์ทุกตัว หลังจากนั้นก็ถอดรหัสดวงดาวออกจากอักษรอีกที ก็จะได้ดวงดาวหรือตัวเลขขึ้นมาสองกลุ่ม เรียกว่า รหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นอำนาจอิทธิพลของกลุ่มดวงดาว สามารถส่งผลดีและผลเสียให้กับชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

วิชาเลขศาสตร์ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ศึกษามาเป็นศาสตร์ที่บริสุทธิ์ มีพลังแห่งความยิ่งใหญ่ มีความพิเศษ มีความอัศจรรย์ มีความดีงามเฉพาะศาสตร์ ฉะนั้น เมื่อท่านใดได้ศึกษาเรียนรู้ เชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาเลขศาสตร์ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยหรือเอาศาสตร์อื่น วิชาอื่นเข้ามาแฝงเจือปน ทำให้เสียคุณค่าที่ดี ๆ ของศาสตร์ไป และทำให้พลังของดวงดาวอ่อนกำลังลง หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้นั้นเป็นความจริงหรือไม่ และน่าเชื่อถือศรัทธาเพียงใดโดยให้ท่านนำชื่อสกุลของท่านหรือของใครก็ได้ เอามาถอดรหัสของชื่อและนามสกุลดู เมื่อได้รหัสแล้วให้เปิดไปอ่านความหมายของชีวิตตามรหัสที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงเอาไว้ ว่าตรงกับชีวิตของท่านมากน้อยเพียงไร เป็นการพิสูจน์ให้ให้เห็นว่าเราใช้ชื่อและนามสกุลล้วน ๆ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย หนังสือชื่อคือชีวิตเล่มนี้ ผู้เขียนเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ชีวิตเพื่อให้ท่านรู้เท่าทันชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้น หากท่านได้อ่านได้ศึกษาและมีความสนใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลใหม่ เพื่อส่งผลให้มีภาวะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่านควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ อย่าคิดว่าพอรู้แล้วก็สามารถแก้ไขเองได้โดยพลการโดยเด็ดขาด ควรหาโอกาสเข้าพบกับครูอาจารย์ผู้มีครู มีความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงแก้ไขให้ จึงจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและครอบครัว

เรื่องของชีวิตจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่าย ๆ เพียงเพราะได้อ่านหนังสือที่ผู้เขียนเขียนพอรู้ก็ทำได้ ทุกคนเกิดมามีกรรมเฉพาะคน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นทายาทแห่งกรรม ผู้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสกุลใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นั้น ต้องมีบุญบารมี มีครู ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้นถึงจะทำได้ เพราะมิเช่นนั้นจะกลายเป็นไปรับกรรมของคนอื่นเขา ซึ่งตัวเราเองก็มีกรรมเป็นของตน หากท่านไปพบกับผู้ที่ไม่ได้ครอบครูบูชาเรียนรู้ตามหลักวิชาเลขศาสตร์โดยตรง ไม่มีหน้าที่ทำงานตรงนี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาหลังจากนั้นสามารถส่งผลไปในทางตรงกันข้าม คือในด้านลบทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนและลูกศิษย์ของผู้เขียนได้พบเห็นและเจออยู่เสมอ และต้องช่วยแก้ไขให้ใหม่ เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง และได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ที่ได้เรียนรู้บูชาครูกับผู้เขียนอยู่เสมอ ๆ ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการตั้งชื่อให้มาก ๆ เพราะหากทำไม่ถูกต้อง การตั้งชื่อสามารถส่งผลเสียหายให้กับผู้อื่นได้ ผู้เขียนเองได้ครอบครู ได้เรียนโดยตรง ได้ศึกษาทำงานเรื่องชื่อและนามสกุล มีประสบการณ์ผ่านพ้นมาถึงปัจจุบันนับได้เป็นระยะเวลาสามสิบกว่าปีมาแล้ว มีความรู้ความสามารถโดยตรงกับวิชาเลขศาสตร์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา "เราทำในสิ่งที่เรารู้ เรารู้จริงในสิ่งที่เราทำ" หวังว่าหนังสือชื่อคือชีวิตเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และใช้สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีของท่านและคนที่ท่านรักต่อไป

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก