ปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

การพยากรณ์โชคชะตา ถ้าใช้ดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องจะเรียกว่า วิชาโหราศาสตร์ ฉะนั้นวิชาเลขศาสตร์ศาสตร์แห่งชีวิตนี้ ที่ว่าด้วยชื่อ-สกุลเป็นหลัก ก็ใช้ดวงดาวเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นศาสตร์นี้มาเป็นพันๆ ปี และศาสตร์นี้ก็ได้นำมาเป็นศาสตร์พยากรณ์สำหรับคนไทย แล้วอะไรที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่ทำให้เราเข้าใจง่ายก็คือ ภาษาไทย ศาสตร์นี้ยังใช้หลักของความเป็นสากลเข้ามาช่วยอีกหนึ่งอย่างคือ ตัวเลข แล้วดัดแปลงมาใช้เพื่อเทียบค่ากับตัวอักษรภาษาไทย สุดท้ายก็นำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราอย่างชัดเจนที่สุดก็คือชื่อ-สกุล แล้วนำชื่อ-สกุลมาถอดรหัสเป็นตัวเลข แล้วจึงวิเคราะห์หรือพยากรณ์ได้ อ่านแล้ว ท่านรู้สึกถึงความยากลำบากไหม  ครูอาจารย์ผู้ประดิษฐ์คิดค้นศาสตร์นี้ท่านทุ่มเทขนาดไหนกับวิชานี้ แล้วถ้าเราจะนำไปใช้หรือประกอบเป็นวิชาชีพแล้วก็ควรให้ความศรัทธา ให้ความเคารพ เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจ คือคุณค่าทางจิตใจ เพราะท่านยินดีถ่ายทอดให้กับศิษย์อย่างเต็มใจ เพื่อจะได้สืบสานรักษาวิชานี้ให้คงอยู่สืบไป วิชานี้เป็นวิชาที่สืบทอดกันมานาน อาจารย์บางท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและปฏิบัติดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น ก็จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ ซึ่งครูอาจารย์ท่านใดมีคุณธรรม มีบารมีแล้วก็จะส่งผลให้วิชานี้เป็นวิชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก จะได้รับพลังกุศล บารมีแห่งจิตวิญญาณที่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐของครูอาจารย์ไปเกื้อหนุนชื่อ-สกุล ตลอดจนถ้าใช้เป็นวิชาชีพด้วย ฉะนั้นถ้าคุณมีความตั้งใจที่อยากเป็นครูอาจารย์ทางด้านนี้แล้ว ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรมีการบูชาครู ศึกษาร่ำเรียนตามหลักตามขั้นตอน ตั้งใจศึกษาวิชานี้ให้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติธรรมสร้างกุศลบารมี มีคุณธรรมพร้อมด้วยพรหมวิหาร ๔ ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เชื่อมั่นและศรัทธาในศาสตร์นี้ และใช้เพื่อประกอบเป็นวิชาชีพในทางที่ดี ผู้เขียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจ และจะเกิดคุณค่าทางจิตใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่างแน่นอน

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก