ปณิธานของ อ.ธีรวัฒน์

ก่อนอื่นผมขอกราบคารวะแด่ครูผู้เป็นปราชญ์ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นศาสตร์นี้ และกราบขอบพระคุณ  แด่ครูอาจารย์ ครูแนะครูนำ ครูสั่งครูสอน ครูพักลักจำ ครูอาจารย์แห่งโหร และครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี้ให้แก่ผม

ตลอด ๒๐ กว่าปีมานี้ ผมได้อยู่กับความทุกข์และความสุขของผู้คนทุกรูปแบบ และได้ใช้วิชาเลขศาสตร์  ซึ่งเป็นวิชาที่ผมได้ร่ำเรียนมาด้วยความยากลำบาก ในสมัยนั้น  ผมใช้วิชานี้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ที่ตกอยู่กับความทุกข์ ก็ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ส่วนคนที่มีความสุข ก็ช่วยให้มีความสุข และเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงด้วยวิชาเลขศาสตร์นี้  ผมจึงมีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศ   และผมมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์แห่งวิชานี้ ช่วยเหลือลูกศิษย์และผู้สิ้นหวัง ให้ได้เกิดมีพลัง ได้พบการเปลี่ยนแปลง มีชีวิตที่ดีขึ้น  ผมตั้งใจว่าจะอยู่กับวิชานี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ จะขอทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่ดี จะช่วยเหลือผู้คนด้วยวิชานี้ให้พ้นจากทุกข์ และพบความสุขทั้งกายและใจ และขอเป็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์ที่ดี ที่มีคุณธรรม  เพื่อให้ศิษย์ที่สืบสานวิชานี้ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ได้ภาคภูมิใจและเชื่อมั่น ผมพร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษย์เลขศาสตร์ทุกคน ให้สมกับปณิธาน ที่ผมยึดมั่นไว้เสมอว่า จิตวิญญาณแห่งข้า ขอเป็นศรัทธาของผองชน

อ.ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก