ความเป็นมาแห่งศาสตร์

วิชาว่าด้วยตัวเลขนี้มีการคิดค้นมานานแล้ว เมื่อ ๕,๐๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว โดยกลุ่มชนเผ่าบาบิโลเนียม อาณาจักรเปอร์เซียในสมัยพระเจ้าดาริดอุส(ขอคารวะและชื่นชมในความเป็นปราชญ์ของผู้ที่คิดค้นศาสตร์นี้ด้วยความจริงใจ) วิชาโหราศาสตร์ในบ้านเรามีมากมายหลากหลายแขนงวิชา สุดแท้แต่ใครจะศึกษาและเรียนรู้มา คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการดูลายมือ ดูดวง คือ วัน เวลาเกิด หรือดูลักษณ์ของใบหน้า และอื่นๆ ทุกวิชาก็มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือแตกต่างกันออกไป ณ ที่นี้ ผมจะไม่ขอพูดถึงวิชาดังกล่าว แต่ผมจะพูดถึงเฉพาะวิชาว่าด้วยตัวเลขเท่านั้น

วิชาว่าด้วยเลขนี้จะใช้ชื่อและนามสกุลเป็นหลักในการวิเคราะห์ และก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกัน ทุกคนเกิดมาต้องมีชื่อและนามสกุล เมื่อเราเกิดมาสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือตั้งชื่อให้ ชื่อก็จะถูกตั้งแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อ ตั้งชื่อให้มีความไพเราะ ตั้งชื่อให้มีความหมายที่ดีๆ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ลูกหลานพบกับความรุ่งเรืองในอนาคต ชื่อเมื่อตั้งขึ้นมาก็จะอยู่กับชีวิตคนนั้นตลอดไป จะกี่ปีก็จะเขียนเหมือนเดิมอ่านเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อยู่กับชีวิตของเราจนล้มหายตายจากไป เมื่อมีเหตุต้องล้มหายตายจากไปร่างกายจะถูกนำไปเผาก็จะกลายสภาพเป็นเถ้าถ่าน ถ้านำไปฝังดินก็จะถูกย่อยสลายหายไป สิ่งที่เหลือสุดท้ายของชีวิตก็คือชื่อที่ถูกจารึกไว้บนหลุมฝังศพไม่ได้เสื่อมสลายหายไปไหนเลย(ท่านลองคิดดูว่าชื่อสำคัญหรือไม่) ชื่อและนามสกุลของคนเราที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลของคนนั้นได้ โดยการอ่านความหมายของตัวเลขเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าศึกษายิ่งนัก และไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของคนเราถูกครอบงำด้วยอานุภาพของตัวเลข

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ท่านคงเคยได้ยินคำๆ นี้อยู่บ่อยๆ ถ้าเราจะมองที่ตัวอักษรที่เอามาเรียงร้อยเป็นชื่อและนามสกุล ดูอย่างไรก็ไม่น่าที่จะมีความสลักสำคัญอะไร บางคนก็เพียงแต่คิดว่าชื่อตั้งไว้เพื่อเป็นนามเรียกขานกันเท่านั้น

ชื่อคือชีวิต การดำเนินชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยชื่อคุณเชื่อหรือไม่ คำพูดนี้อาจทำให้ท่านสงสัย อธิบายว่า ชีวิตของคนเราไม่ต่างอะไรกับตัวละครตัวหนึ่ง เมื่อคนๆ หนึ่งถูกกำหนดให้แสดงละครเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ให้ชื่อกับตัวละครตัวนั้น เชื่อได้เลยว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะแสดงบทบาทอย่างไร มีพฤติกรรมนิสัยใจคออย่างไร อย่างมากก็ได้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบเดินผ่านมาผ่านไปแล้วก็หายไป ชื่อมีอยู่ในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็ถูกกำหนดให้แสดงละครเหมือนกัน แต่เป็นละครชีวิต บทบาทของแต่ละท่านในเบื้องต้นส่วนใหญ่จะแสดงในบทไม่ดีก่อน ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าการเกิดมาของคนทุกคนส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ภาพอดีตชาติ ทีนี้ก็อยู่ที่ใครจะมีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไร คนที่มีวิบากกรรมน้อยก็จะได้เปลี่ยนบทเร็ว คนที่มีวิบากกรรมมากก็จะได้เปลี่ยนบทช้า หรือไม่ได้เปลี่ยนบทบาทเลย จะต้องแสดงบทแห่งทุกข์จนจบ

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้คือ ที่มาและความหมายของศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลข ขอเชิญท่าน คนคว้าศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ท่านวิเคราะห์ ความตั้งใจของผมก็เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ และค้นพบความจริงของศาสตร์นี้

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก