แจ้งวันหยุดทำงานออฟฟิตกรุงเทพ 8-10 พฤศจิกายน 2562

ออฟฟิตกรุงเทพจะหยุดทำงาน วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

ดังนั้นรอบต้นเดือนพฤศจิกายน อาจารย์จะทำงานวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562
 
 

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก