แจ้งวันหยุดทำงานออฟฟิตกรุงเทพ 23-26 มกราคม 2563

ออฟฟิตกรุงเทพฯ จะหยุดทำงาน วันที่ 23-26 มกราคม 2563

ดังนั้นรอบปลายเดือนมกราคม อาจารย์จะทำงานวันที่ 20-22 มกราคม 2563
 
 

Tags ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม คลิก